Cookies

Please note that this Information is available in Dutch only

Privacy- en cookiebeleid

Deze website wordt geëxploiteerd door Lewandowski Advocatenkantoor B.V. gevestigd te Amsterdam.
Tijdens uw bezoek aan deze website kan Lewandowski Advocatenkantoor B.V. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Lewandowski Advocatenkantoor B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Lewandowski Advocatenkantoor B.V.  verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen.

Bijzondere persoonsgegevens
Lewandowski Advocatenkantoor B.V.  tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Cookies
Lewandowski Advocatenkantoor B.V website gebruikt cookies. De website maakt ook gebruik van zogenaamde sessies (bij voorbeeld: login functionaliteit, wanneer ingelogd wordt zal deze login informatie tijdelijk in de sessie bewaard worden).

Daarnaast zitten enkele Google elementen in de website opgenomen, zoals de “Google maps module”, en “de route planner”. Ook deze modulen maken gebruik van cookies.

Deze cookies vallen in de categorie van 'functionele cookies', de opgeslagen informatie wordt enkel gebruikt om bepaalde onderdelen van de website te kunnen gebruiken of bezoeken.
De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies.
Als u helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kunt u dit instellen in de standaard instellingen van uw browser.
Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Lewandowski Advocatenkantoor B.V.  de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen.
Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Internetsites van derden
Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Lewandowski Advocatenkantoor B.V.
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Lewandowski Advocatenkantoor B.V.  via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan: info@adwokat.nl of per gewone post: Lewandowski Advocatenkantoor B.V., t.a.v Marcin Lewandowski, Herengracht 582-584, 1017 CJ Amsterdam) . Indien u geen marketinginformatie van Lewandowski Advocatenkantoor B.V.  wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven/alerten via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met Marcin Lewandowski – info@adwokat.nl (of per gewone post: Herengracht 582-584, 1017 CJ Amsterdam)

Wijzigingen Privacy Statement
Lewandowski Advocatenkantoor B.V.  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 


Aanmelden nieuwsbrief

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming voor het versturen van onze juridische alerts. Indien u geen alerts meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek om verwijdering van de mailinglijst versturen naar info@adwokat.nl.