Nieuws

Odmowa zwrotu VAT za koszty zakwaterowania pracowników delegowanych do Niderlandów, czy istnieje możliwość odzyskania niderlandzkiego VAT-u za kwatery?

Odmowa zwrotu VAT za koszty zakwaterowania pracowników delegowanych do Niderlandów, czy istnieje możliwość odzyskania niderlandzkiego VAT-u za kwatery?

Od dłuższego czasu dochodzą nas sygnały, że urzędy skarbowe w Niderlandach odmawiają zwrotu VAT za zakwaterowanie delegowanych pracowników. Jeśli dotknęła Państwa taka sytuacja, to możemy pomóc. Do pięciu (5) lat wstecz istnieje możliwość odzyskania VAT-u za zakwaterowanie. Ważnym jest, aby uniknąć przedawnienia, aby złożyć sprzeciw w terminie, albo jeśli jest już po terminie wystąpić o uznanie roszczenia z urzędu odpowiednio argumentując wniosek.

W zeszłym roku jeden z naszych klientów spotkał się z odmową zwrotu podatku VAT za zakwaterowanie. W imieniu klienta przeprowadziliśmy postępowanie powołując się na wcześniejsze orzecznictwo, dzięki czemu odzyskaliśmy VAT dla klienta.

Ostatnio Sąd Apelacyjny Zeeland-West Brabant orzekał w zakresie zwrotu VAT za koszty zakwaterowania pracowników zagranicznych w latach podatkowych 2012-2015.

Zgodnie z niedawnym wyrokiem niderlandzkiego Sądu Najwyższego, odliczenie VAT może być uzasadnione, jeżeli zakwaterowanie miało bezpośredni związek z projektem, było integralnym elementem oferty pracy zagranicą i zostało w całości zorganizowane przez pracodawcę. W takiej sytuacji nie ma zastosowania wyłączenie odliczenia, o którym mowa w rozporządzeniu BUA.

SA Zeeland-West Brabant rozwinął to zagadnienie, odnosząc się bardziej szczegółowo do przesłanki szczególnych okoliczności.

W rozpatrywanej sprawie, agencja pośrednictwa z szeroko pojętej branży budowlanej udostępniała swoim klientom zagranicznych pracowników, rezydentów innych państw UE. Pracownicy byli przysyłani do Niderlandów na określone projekty, na okresy wahające się między tygodniem a pół roku. Po takim czasie pracownicy byli przerzucani na kolejne zlecenia. Innymi słowy, nie zostawali oni w jednej lokalizacji dłużej niż pół roku.

Pracownicy mieli zapewnione zakwaterowanie w miejscach takich jak ośrodki wakacyjne, hotele typu bed & breakfast itp. Pośrednik nie pobierał w związku z tym żadnych opłat od pracowników ani nie potrącał im kosztów pobytu. Pracownicy nie mieli obowiązku akceptacji zakwaterowania, ale też nie mieli wpływu na lokalizację, budynek czy współlokatorów.

SA odwołał się do wyroku SN, zgodnie z którym wyłączenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania, jeśli wystąpią tzw. szczególne okoliczności. Innymi słowy, w rozpatrywanej sprawie należało ustalić, czy zapewnienie zakwaterowania było powodowane szczególnymi okolicznościami.

Pośrednik wykazywał, że podjął on próby zwerbowania lokalnej siły roboczej za pośrednictwem kilku niderlandzkich organizacji (UWV, Werkblijf Tilburg, Employers Service Point Noordoost-Brabant). Zdaniem pośrednika, odzew i zainteresowanie pracą w tak elastycznym wymiarze były znikome. Ponieważ zadaniem pośrednika było pozyskanie pracowników w krótkim czasie, musiał on podjąć poszukiwania zagranicą. Zdaniem pośrednika, bez zapewnionego zakwaterowania, zagraniczni pracownicy nie byli zainteresowani przyjazdem do Niderlandów.

SA przyznał, że dowody na poparcie tez pośrednika nie były wyczerpujące, co jednak nie podważyło faktu, że szczególne okoliczności rzeczywiście wystąpiły. W ocenie SA, skoro pośrednik był gotowy ponieść dodatkowe koszty zakwaterowania, to jest wiarygodne, że sytuacja na niderlandzkim rynku pracy była niekorzystna. 

SA odrzucił kontrargumenty strony przeciwnej dot. możliwości podnoszenia ofert wynagrodzenia. Zdaniem SA, pośrednik miał swobodę w zakresie takich ofert, tak długo, jak pozostawały one w zgodzie z przepisami prawa pracy, w tym odpowiednich układów zbiorowych. Również kontrargument o relatywnie niższych poziomach wynagrodzeń w państwach pochodzenia pracowników nie miał wpływu na ocenę szczególnych okoliczności.

Dalej, ważnym czynnikiem był fakt, że zgodnie z prawem pośrednik nie był zobowiązany do zapewnienia zakwaterowania (i poniesienia kosztów z tym związanych), a mimo to zdecydował się na taki krok. W ocenie SA jest to poważna przesłanka wskazująca na występowanie szczególnych okoliczności.

SA zwrócił też uwagę, że w praktyce zakwaterowanie może być istotną zachętą dla pracownika zagranicznego. Kontrargument, że wielu pracodawców nie zapewnia zakwaterowania, a mimo to pozyskuje pracowników zagranicznych, został uznany za bezzasadny ze względu na wspomniane szczególne okoliczności w rozpatrywanej sprawie.

Autorzy:
mr. M. P. Lewandowski (advocaat)
mr. P. Zieliński (doradca podatkowy)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
info@adwokat.nl


Disclaimer:
Powyższe opracowanie ma charakter ogólny i nie stanowi opinii prawnej.
Tekst chroniony prawami autorskimi, przedruk i kopiowanie bez pisemnej zgody autorów zabronione.