Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego (Wet Werk en Zekerheid) – nowelizacja

Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego (Wet Werk en Zekerheid) – nowelizacja

W dniu 10 czerwca 2014 r. holenderski Senat uchwalił nowelizację w zakresie Prawa Pracy i zabezpieczenia społecznego (Wet werk en zekerheid - WWZ). Ustawa ustala nowe zasady dotyczące elastycznego zatrudnienia (w tym również zasad dotyczących zawierania następujących po sobie umów na czas określony), procedury związanej ze zwalnianiem pracowników oraz kwestii zasiłku dla bezrobotnych.
Regulacje w zakresie polepszenia sytuacji prawnej pracowników tymczasowych i zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony miały wejść w życie od dnia 1 lipca br. (w tym obowiązek notyfikacji zamiaru dokonania zwolnienia, klauzula dotycząca okresu próbnego, klauzula zakazu konkurencji, ciągłości wypłaty wynagrodzenia oraz umowy delegowania pracownika). Ze względów pragmatycznych (konieczność przygotowania pracodawców na zmiany) wejście tych przepisów zostało przełożone na 1 stycznia 2015 r.  
Poniżej sygnalizujemy jedynie hasłowo zmiany przyjęte w  ustawie.

 

Zmiany w ogólnych zasadach dotyczących elastycznego zatrudnienia (wchodzą w życie od 1 stycznia 2015):

 1. Obowiązek notyfikacji zamiaru wypowiedzenia/ przedłużenia umowy o pracę na czas określony
 2. Klauzula okresu próbnego
 3. Klauzula zakazu konkurencji
 4. Obowiązek kontynuowania wypłacania wynagrodzenia
 5. Praca tymczasowa

Zmiany w procedurze zwalniania pracownika (wchodzą w życie od 1 lipca 2015):

 1. Procedury zwolnienia
 2. Możliwość weryfikacji prawidłowości zwolnienia w drugiej instancji, łącznie z apelacją i kasacją
 3. Odszkodowania
 4. Szczególne grupy pracowników
 5. Przepisy przejściowe

Zmiany w zasadach dotyczących zawierania następujących po sobie umów na czas określony ( tzw. „de ketenregeling” – zasada przekształcenia ostatniej umowy na czas określony w umowę zawartą na czas nieokreślony  - wchodzą w życie od 1 lipca 2015):

 1. Zasady dotyczące zawierania następujących po sobie umów na czas określony  i okresu zatrudnienia, po których umowa automatycznie staje się umową na czas nieokreślony
 2. Prawo przejściowe

Zmiany mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw mających w Niderlandach swoją siedzibę, jak i dla osób zawierających umowy o pracę opartych na prawie holenderskim.
Na Państwa życzenie przybliżymy problematykę poszczególnych zagadnień w formie porady odpowiadającej Państwa potrzebom.