AVG-verklaring

Aanmelden nieuwsbrief

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming voor het versturen van onze juridische alerts. Indien u geen alerts meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek om verwijdering van de mailinglijst versturen naar info@adwokat.nl.
 Dit privacy statement beschrijft of en op welke manier en voor welke doeleinden Lewandowski Advocatenkantoor B.V. uw persoonsgegevens verwerkt.
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door of namens Lewandowski Advocatenkantoor B.V. wanneer u onze diensten gebruikt, onze website bezoekt (www.adwokat.nl) of op enige andere wijze met ons communiceert of met ons in contact komt.

Lewandowski Advocatenkantoor B.V. is met betrekking tot uw persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( “AVG”). Dit privacy statement informeert u op welke wijze wij voldoen aan onze verantwoordelijkheden in het kader van de AVG.
Lewandowski Advocatenkantoor B.V. verzamelt persoonsgegevens van u tijdens het aangaan en verlenen van onze juridische diensten, of als u op een andere wijze contact met ons opneemt, als u een sollicitant bent, of u bent / werkt voor een leverancier of andere derde partij die contact heeft met Lewandowski Advocatenkantoor B.V. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot onze website wordt hieronder onder punt 2 van ons privacy statement beschreven.

Lewandowski Advocatenkantoor B.V. verwerkt de navolgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden op de volgende wettelijke gronden:

Cliënten:
 
 • Contactgegevens:
Naam, adres, functietitel, titel, telefoonnummer, fax nummer, kamer van koophandel nummer, BTW nummer, rekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfscontactgegevens;
 • Communicatie:
Brieven en e-mailberichten via contactpersoon;
 • Betrokkenheidsinformatie:
Informatie over de juridische dienstverlening aan onze klanten en informatie hierover;
 • Facturatiegegevens:
Informatie met betrekking tot de berekening, registratie van vergoedingen en uitgaven, betalingen en het innen van schulden;
 • Overige informatie:
Alle andere informatie, inclusief geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats en geslacht. 


Lewandowski Advocatenkantoor B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om onze juridische dienstverlening mogelijk te maken;
 2. Om vergoedingen of betalingen te berekenen of vast te leggen;
 3. Om betalingen te doen of schulden te innen;
 4. Om (gerechtelijke) procedures te voeren;
 5. Om audits of andere controles uit te voeren; en / of
 6. Om enige wet- of regelgeving te implementeren of toe te passen.
De wettelijke grond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
 1. De noodzaak om de overeenkomst met onze klanten uit te voeren;
 2. De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;
 3. De noodzaak om onze legitieme belangen na te streven of die van een derde, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene.
Sollicitant: 
 • Contactgegevens: Naam, adres, functietitel, titel, telefoonnummer, faxnummer,
 • Gegevens die zijn verstrek door de betrokkene, inclusief geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats en geslacht alsmede gegevens met betrekking tot genoten opleiding, vorige werkgevers of andere gegevens die relevantie zijn voor de vervulling van de functie;
 • Alle andere gegevens waarvan verwerking vereist of noodzakelijk is voor de toepassing van wet- of regelgeving.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om de geschiktheid van de sollicitant te beoordelen;
 2. Voor interne beveiligingsdoeleinden; en / of
 3. Om enige wet- of regelgeving te implementeren of toe te passen.
De wettelijke grond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
 1. De noodzaak om de overeenkomst ( of pre- contractuele overeenkomst) met de sollicitant uit te voeren;
 2. De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;
 3. De noodzaak om onze legitieme belangen na te streven of die van een derde, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene.

Leverancier:
 
 • Contactgegevens:
Naam, adres, functietitel, titel, telefoonnummer, fax nummer, kamer van koophandel nummer, BTW nummer, rekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfscontactgegevens;
 • Communicatie:
Brieven en e-mailberichten via contactpersoon;
 • Service informatie:
Informatie over de service geleverd door onze leveranciers.


Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Om goederen en/of diensten aan te schaffen;
 2. Om rekeningen (betalingen) bij te houden en betalingen te doen;
 3. Om (gerechtelijke) procedures te voeren;
 4. Om audits of andere controles uit te voeren; en / of
 5. Om enige wet- of regelgeving te implementeren of toe te passen.
De wettelijke grond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
 1. De noodzaak om de overeenkomst met onze leveranciers uit te voeren;
 2. De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;
 3. De noodzaak om onze legitieme belangen na te streven of die van een derde, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene.

Derden:
 
 • Contactgegevens:
Naam, adres, functietitel, titel, telefoonnummer, fax nummer, kamer van koophandel nummer, BTW nummer, rekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfscontactgegevens;
 • Communicatie:
Brieven en e-mailberichten van of geadresseerd aan derden;
 • Overige informatie:
Alle andere informatie ontvangen van cliënt, derden of uit een openbare bron om een ​​zaak te behandelen.Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Communicatiedoeleinden zoals, in contact blijven en informeren over onze diensten;
 2. interne managementactiviteiten, zoals het bijhouden van rekeningen (betalingen) en het doen van betalingen;
 3. Het aanbieden en verlenen van onze juridische diensten aan klanten, zoals het voeren van (juridische) procedures;
 4. Toegangscontrole en beveiliging van onze kantoorgebouwen en websites; en / of
 5. Om enige wet- of regelgeving te implementeren of toe te passen.
De wettelijke grond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:
 1. De noodzaak om de overeenkomst met onze leveranciers uit te voeren;
 2. De noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen;
 3. De noodzaak om onze legitieme belangen na te streven of die van een derde, wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene.
Wanneer u gebruik maakt van onze services, kunnen we sommige persoonsgegevens delen met derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om ons in staat te stellen de overeenkomst waarbij u partij bent naar behoren uit te voeren,
of omdat wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken (gegevensverwerkers),
zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de voorwaarden van deze privacyverklaring via de gegevensverwerkingsovereenkomsten die we hebben gesloten met deze derde partijen.
Hieronder leggen wij voor elke categorie betrokkenen uit met welke derde partijen de persoonsgegevens gedeeld kunnen worden:

Cliënten:
 • Leveranciers (zoals externe vertaalbureaus, gerechtsdeurwaarders of andere experts die zich bezighouden met onze dienstverlening);
 • Partijen die betrokken zijn bij onze diensten, zoals juridische professionals, rechters, tegenpartijen en / of
 • Andere derden, als de betrokkene toestemming heeft gegeven of als dit delen voortvloeit uit een wettelijke bepaling.
Sollicitanten:
 • Referenties die worden vermeld in de sollicitatiebrief of cv om de competenties van een sollicitant te verifiëren; en / of
 • Andere derden, als de betrokkene toestemming heeft gegeven of als dit delen voortvloeit uit een wettelijke bepaling.
Leveranciers:
 • Derden, indien de betrokkene toestemming heeft gegeven of dit delen voortvloeit uit een wettelijke bepaling.
Derden:
 • Leveranciers (zoals externe vertaalbureaus, gerechtsdeurwaarders of andere experts die zich bezighouden met onze dienstverlening);
 • Partijen die betrokken zijn bij onze diensten, zoals juridische professionals, rechters, wederpartijen en / of
 • Andere derden, als de betrokkene toestemming heeft gegeven of als dit delen voortvloeit uit een wettelijke bepaling
Lewandowski Advocatenkantoor B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens onder de AVG te beschermen, onder andere door gebruik te maken van wachtwoorden, codering en back-ups.
Lewandowski Advocatenkantoor B.V. bewaart uw persoonsgegevens om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en bewaartermijnen. In ons boekhoudsysteem moeten bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens minimaal 5 jaar na einde van een belastingjaar worden bewaard.
Bovendien moeten we, op advies van de Nederlandse Orde van Advocaten, sommige van uw persoonsgegevens in onze bestanden bewaren voor archiveringsdoeleinden gedurende 5 jaar. 
U hebt mogelijk de volgende rechten onder de AVG, als betrokkene, die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens:
 • het recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken;
 • het recht op toegang tot uw verwerkte persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • het recht om uw persoonsgegevens te wissen;
 • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

 
Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@adwokat.nl of te bellen naar 020- 227 00 00. Lewandowski Advocatenkantoor B.V. streeft ernaar om binnen een of twee werkdagen te reageren. 
Om u goed te kunnen identificeren, zullen wij u vragen ons een kopie van uw paspoort of ander bewijs van uw identiteit te sturen, waarin uw (paspoort) foto en Burgerservicenummer zijn verborgen. We zullen deze kopie verwijderen zodra wij uw identiteit hebben geverifieerd. 
Houdt er rekening mee dat uw rechten niet in alle gevallen absoluut zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de rechten en vrijheden van anderen, en dat wij mogelijk niet verplicht zijn of toegestaan zijn ​​om aan uw verzoek te voldoen. 
Als dat het geval is, zullen wij u hierover informeren. Neem voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@adwokat.nl of te bellen naar 020- 227 00 00, of kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Lewandowski Advocatenkantoor B.V. streeft ernaar om binnen een of twee werkdagen te reageren. Lewandowski Advocatenkantoor B.V. streeft ernaar uw probleem op te lossen. Als u de betrokkene bent, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.