Diensten

Het specifieke karakter van de Poolse markt en de behoeftes van klanten hebben het profiel van Lewandowski Advocatenkantoor gevormd. Lewandowski Advocatenkantoor biedt u professionele en complexe oplossingen voor uw business in Polen.

Handelsovereenkomsten
Het opstellen van contracten, analyse van reeds bestaande overeenkomsten en voorstellen tot aanpassingen ervan alsmede onderhandelingen met handelspartners en tevens, waar nodig, het (juridisch) afdwingen van de naleving van contractuele bepalingen.
Fiscaal recht
Fiscale aspecten van de geplande activiteiten en gesloten overeenkomsten, fiscale problematiek bij grensoverschrijdende dienstverlening, inkomstenbelasting van gedetacheerde werknemers, advies op het gebied van dubbele belasting, fiscale optimalisatie alsmede sociale verzekeringen bij het detacheren van werknemers.
Arbeidsrecht 
De minimale tewerkstellingsvoorwaarden bij grensoverschrijdende detachering van werknemers en de daaraan verbonden aspecten van een aangepast tewerkstellingsbeleid, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, bijlagen betreffende het detacheren van werknemers, bijstand bij het oplossen van geschillen met werknemers, vakbonden en de Arbeidsinspectie.
Procesvertegenwoordiging
Regelmatig vertegenwoordigen wij onze relaties in de bestuursrechtelijke en civiele procedures voor de Nederlandse gerechten. Op het gebied van de procesvertegenwoordiging voor Poolse rechtbanken en de overheid werken wij samen met plaatselijke Poolse advocatenkantoren.
Corporatiediensten
Advies bij het oprichten van uw onderneming (optimale rechtsvorm) en bij bedrijfsvoering (nakoming van de wettelijke eisen - compliance).
Uitvoering van buitenlandse vonnissen (executie)
Uitvoering van onherroepelijke uitspraken van Poolse rechtbanken in Nederland. Het verkrijgen van uitvoerbaarheidverklaringen van Nederlandse uitspraken (exequatur). Het uitvoeren van Europese Betalingsbevelen en Europese Executoriale Titels.
Verificatie van klanten en leveranciers in bedrijfsregisters
Wanneer men een samenwerking aangaat met buitenlandse ondernemers, is het raadzaam het feitelijk bestaan daarvan en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de contractant te verifiëren. Wij bieden u uittreksels uit het Poolse register van ondernemers en het Poolse landelijke gerechtsregister KRS (te vergelijken met KvK), gegevens uit het kadaster en andere openbare registers. Deze informatie verstrekken wij inclusief de Nederlandse vertaling.

Aanmelden nieuwsbrief

Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming voor het versturen van onze juridische alerts. Indien u geen alerts meer wenst te ontvangen, kunt u een e-mail met verzoek om verwijdering van de mailinglijst versturen naar info@adwokat.nl.